โรงเรียนธนาสอนขับรถยนต์

เรียนพร้อมสอบใบขับขี่โรงเรียนได้เลย

หลักสูตรรถยนต์ รถจักรยานยนต์และรถเพื่อการขนส่ง

เรียนพร้อมสอบใบขับขี่โรงเรียนได้เลย
หลักสูตรรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และ
รถเพื่อการขนส่ง

โรงเรียนธนาสอนขับรถยนต์

โรงเรียนธนาสอนขับรถยนต์เป็นโรงเรียนสอนขับรถยนต์เอกชนที่ได้รับการรับรองจากกรมการขนส่งทางบกและกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยประสบการณ์การสอนมากกว่า 30 ปี โดยเริ่มเปิดการสอนครั้งแรกในปี พ.ศ. 2535 และในปี พ.ศ. 2554 โรงเรียนธนาสอนขับรถยนต์ได้รับการรับรองมาตรฐานจากกรมการขนส่ง ให้สามารถอบรมและจัดสอบใบขับขี่ที่โรงเรียนได้เลย

ช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนน
โดยการสร้างผู้ขับขี่
ที่มีคุณภาพ

ให้ความรู้ในการขับขี่
อย่างปลอดภัยและถูกต้อง

ปลูกฝังจิตสำนึกและมารยาท
ในการใช้รถบนท้องถนน

โรงเรียนธนาสอนขับรถยนต์

โรงเรียนธนาสอนขับรถยนต์ เปิดให้บริการหลักสูตรเรียนพร้อมสอบใบขับขี่ที่โรงเรียนได้เลย ให้บริการหลักสูตรรถยนต์ , รถจักรยานยนต์ และ รถเพื่อการขนส่ง บ2 ท2 ครูผู้ฝึกสอนมีประสบการ์สูงและได้รับใบอนุญาติสอนจากกรมการขนส่งทางบกทุกท่าน สอนบนสนามเนื้อที่กว่า 10 ไร่ ที่จำลองท่าฝึกในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างครบถ้วน และเน้นออกถนน ทำให้ผู้เรียน มีความคุ้นชินกับสภาพถนนจริง

รถยนต์

หลักสูตรเรียนพร้อมสอบ
ใบขับขี่ที่โรงเรียน

รถยนต์

หลักสูตรเรียนเพื่อเพิ่มทักษะ
(ไม่สอบใบขับขี่)

รถจักรยานยนต์

หลักสูตรเรียนพร้อมสอบ
ใบขับขี่ที่โรงเรียน

รถเพื่อการขนส่ง บ2 ท2

หลักสูตรเรียนพร้อมสอบ
ใบขับขี่ที่โรงเรียน

เรียนพร้อมสอบใบขับขี่โรงเรียนได้เลย หลักสูตรรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และ รถเพื่อการขนส่ง

แกลเลอรี่

ใช้หลักสูตรการสอนของกรมการขนส่งทางบก

สอนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ โดยฝึกหัดขับตั้งแต่เริ่มแรก
ซึ่งจะทำให้เข้าใจง่ายและเป็นเร็วขึ้น อาทิ 

Play Video

วิธีการฝึกหัดขับเหล่านี้จะทำให้ท่านมีประสบการณ์ และความรู้ในการขับรถอย่างสมบูรณ์