การสมัครเรียน

ช่องทางการสมัครเรียน

สมัครเรียนด้วยตนเองที่โรงเรียน

โดยโรงเรียนมีจุดรับสมัคร 2 แห่ง

จองเวลาเรียนผ่านทางโทรศัพท์/ทางไลน์

ขั้นตอนการจองเวลาเรียน

 1. โอนมัดจำเพื่อจองเวลาเรียนผ่านเลขบัญชี
  049-8-10920-9 : ธนาคารกสิกรไทย 
  ชื่อบัญชี บจก.ธนาสอนขับรถยนต์
 2. ส่งหลักฐานการโอนมัดจำผ่านทาง Line ID : @thanadriving พร้อมแจ้ง ชื่อ – นามสกุล เบอร์ติดต่อกลับ และหลักสูตรที่ต้องการสมัครเรียน
 3. รอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่

กรอกแบบฟอร์มผ่านหน้าเว็บ

กรอกข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นที่ฟอร์มด้านล่าง รอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

ติดต่อสอบถามรายละเอียดหลักสูตรและข้อมูลเพิ่มเติมผ่านทาง Line

คุณสมบัติผู้เรียน

หลักสูตรเรียนขับรถยนต์พร้อมสอบใบขับขี่ อายุ 18 ปี บริบูรณ์ และ หลักสูตรเรียนขับรถจักรยานยนต์พร้อมสอบใบขับขี่ อายุ 15ปี บริบูรณ์ คุณสมบัติตามกรมการขนส่งทางบกกำหนดต้องผ่านการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย

โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบสมรรถภาพร่างกายเบื้องต้นของผู้สมัครเรียน ดังนี้

1. การทดสอบปฏิกิริยา

ทดสอบความสามารถในการใช้เบรกเท้า 3 ครั้ง ในระยะเวลา น้อยกว่า หรือ เท่ากับ 0.75 วินาที

2. การทดสอบสายตา
 • ทดสอบสายตาทางกว้าง ถ้าผู้เข้ารับการทดสอบสามารถมองเห็นทั้งด้านซ้ายและด้านขวา เป็นมุม กว้างข้างละตั้งแต่ 75 องศา 
 • การทดสอบสายตาทางลึก ให้ทดสอบการมองเห็นในระยะ 2.5-3.5 เมตร รวม 3 ครั้ง หากผลการทดสอบห่างจุดที่กำหนดไม่เกินกว่า 1 นิ้ว สองในสามครั้ง ให้ถือว่าผ่านการทดสอบ
 • การทดสอบสายตาบอดสี ให้ผู้ทดสอบดูสีเขียว สีแดง สีเหลือง จากเครื่องทดสอบหรือแผ่นทดสอบในระดับสายตาระยะไม่น้อยกว่า 3 เมตร ให้ผู้ทดสอบอ่านสีตามที่เจ้าหน้าที่กำหนดสีละ 3 ครั้ง 

เอกสารการสมัครเรียน

 • บัตรประชาชน
 • ใบรับรองแพทย์ (มีอายุไม่เกิน 30 วัน ครอบคลุมถึงวันรับใบขับขี่)